Poslovne finance - Svetujemo podjetjem in podjetnikom!

V današnjem poslovnem okolju, ki zahteva od vsakega podjetnika konstantno prilagajanje in odzivanje, je čas zelo pomemben dejavnik. Čas namenjen vodenju in upravljanju lastnega podjetja, pa je za večino podjetnikov, razporejen tudi med druge, sekundarne aktivnosti, ki se ne nanašajo na osnovi posel oz. dejavnost. Med pomembnejše takšne funkcije sodi prav gotovo upravljanje podjetniških financ, ki pa jo podjetniki pogosto zanemarjajo.

V Hiši financ vam bomo pomagali pri:
  • pripravi vloge z vsemi potrebnimi prilogami za banko, pri najemu ali podaljšanju obstoječega kratkoročnega kredita,
  • pripravi vloge in poslovnega načrta za najem dolgoročnega kredita,
  • iskanju ugodnih virov financiranja in morebitnih nepovratnih sredstev (prijava na različne razpise),
  • prestrukturiranju in optimiranju vaših obstoječih kreditov, kar se največkrat izkaže za dobro, dolgoročno rešitev,
  • združitvi več kratkoročnih kreditov v en kredit, kar pomeni eno mesečno obveznost,
  • pripravi vloge za banko enkrat letno (stroški priprave dokumentacije),
  • znižanju obrestne mere, glede na obliko kredita.

Ste zaradi trenutnega gospodarskega okolja v likvidnostih težavah in le s težavo odplačujete svoje obveznosti do banke? Pomagamo vam pri:

  • izdelavi sanacijskega načrta, kot osnovi za reprogramiranje bančnih obveznosti,
  • pogajanjih z banko za izvedbo predlaganega reprograma.

S tem si zagotovite osnovo za nemoteno tekoče poslovanje, ki je predpogoj za dolgoročno stabilno delovanje vašega podjetja.